Jsme součástí Personálka.cz

Průměrné platy.cz

Informace o průměrném platu na pozici
Vodohospodářský technik nejsou k dispozici.